se nachází v turistickém středisku Malá Morávka (Jeseníky). Středisko je velmi dobře dostupné autem i autobusem. Nabízíme ubytování v krásné krajině Jeseníků. Ideální místo Vaší dovolené na horách. Firmám umožníme pořádání firemních akcí, školení, seminářů. Zdejší prostředí je také velmi vhodné pro ozdravné pobyty nebo školy v přírodě, na které poskytujeme různé slevy.Příjemná rodinná dovolená - přijeďte na dovolenou na hory s Vašimi dětmi! Děti mohou i v případě nepříznivého počasí trávit čas v dětské herně, tělocvičně, mohou si zapůjčit různé hry (stolní, deskové), atd. Na dovolenou do hotelu Neptun můžete přijet také se svým pejskem. Domácího mazlíčka nemusíte nechávat doma...

Dovolená na horách, levné ubytování v Jeseníkách - to je hotel Neptun.


OBECNÁ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

PRODOS spol. s r. o.

zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

Prodos spol. s r. o. je zpracovatelem Vašich osobních údajů, které zpracovává zejména za účelem:
1) plnění smluvního vztahu mezi dodavatelem a odběratelem,
2) zajištění ubytování klienta v ubytovacím zařízení společnosti PRODOS spol. s r. o.
3) zasílání informací o produktech a službách společnosti PRODOS spol. s r. o.

Kontaktní adresa správce:
PRODOS spol. s r. o.
adresa: Stupkova 982/10, Olomouc, PSČ 779 00
IČ: 00544949
telefon: +420777290712
e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na PRODOS spol. s r. o. vztahují.

Další nezbytné osobní údaje mohou být shromažďovány za účelem splnění smlouvy mezi PRODOS spol. s r. o. a Vámi.

V některých případech mohou být Vaše osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě Vámi uděleného souhlasu, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev Vaší vůle se zpracováním Vašich osobních údajů za daným účelem a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat.

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do Vašich práv či oprávněných zájmů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů.

Děkujeme Vám za vyplnění formuláře.